Kortversioner

Vill kunden presentera det viktigaste ur en årsredovisning på ett attraktivt sätt, är vi stolta över att kunna erbjuda en speciellt för ändamålet utvecklad plattform. Den innehåller eleganta lösningar för presentation av bland annat finansiering, diagram, tabeller och målmatriser på sätt där läsaren styr över innehållet.

Materialet blir pedagogiskt och lättsamt utan att göra avkall på sakligheten.

Här finns två exempel på våra kortversioner.

Grästorps kortversion 2015

Härjedalens kortversion 2015