Webb

Vi arbetar med en ökande volym av webbuppdrag som ofta är knutna till vår övriga produktion. Eftersom att vi ser att tryckvolymerna minskar har vi utarbetat stabila processer för att kunna överföra dokument till webbmiljö. Vi har också en plattform för att göra populärversioner av årsredovisningar på interaktiva webbsidor.