Korrekturläsning

Små stav-, skriv- och språkfel drar oundvikligen ned intrycket av en i övrigt bra text och minskar avsändarens trovärdighet. I ett grafiskt prydligt dokument utgör varje korrfel en skönhetsfläck.

Våra korrekturläsare är akademiskt skolade och har lång erfarenhet. Vi utgår från Språkrådets rekommendationer och kommer överens med kunden om hur särdrag i texten ska hanteras.

Vill du testa dig själv på korrekturläsning? Här finns en länk till ett korrläsningsprov!

Korrekturläsningsprovet