Språk

Kärnkompetensen är att arbeta med det offentliga språket, att förenkla och göra enhetligt, samtidigt som sakinnehållet behålls. Vi ser det som en demokratifråga att alla medborgare ska kunna ta del av material från myndigheter. Inte minst vill vi göra kommunala årsredovisningar begripliga, så att våra politiker kan fatta väl underbyggda beslut.

Vi erbjuder allt från korrekturläsning, omfattande bearbetningar av färdiga dokument till författande av helt nya texter.  Vi är bra på att stryka, förkorta och sammanfatta med stor respekt för innehåll och korrekthet, i synnerhet när det gäller finansiell information och texter om offentlig sektor.

Seminarier i hur man skriver enkelt och korrekt ingår också i vårt utbud. Längden varierar från enstaka timmar upp till heldagsövningar.