Språktjänster

Våra språktjänster sträcker sig från korrekturläsning och klarspråksbearbetning till arbeten där vi förkortar, komprimerar och i nära samarbete med kunden förtydligar och kompletterar innehållet i sak. Oavsett omfattning och ambitionsnivå syftar allt vårt språkarbete till att texten ska vara korrekt och lätt att läsa samt att innehållet ska vara tydligt och relevant.

Vi är oerhört stolta över vårt språkarbete, eftersom vi gång på gång får bekräftat att det tillför både mer lättlästa och mer innehållsrika texter.

Arbetsprocesserna är sådana att kunden alltid har full kontroll över vilka ändringar som görs.

Allt språkarbete görs av personer med akademisk utbildning, flerårig erfarenhet och goda kunskaper om den kommunala verksamheten.

språkmodell

Innehållsbearbetning

För att få önskad tydlighet i texten behövs ibland insatser utöver klarspråksbearbetning eller korrekturläsning. För en årsredovisning handlar det typiskt om

  • att koncentrera och komprimera innehållet till det som är relevant för kommunfullmäktige.
  • att ge tydliga förklaringar – särskilt till negativa avvikelser – både när det gäller ekonomi och verksamhetsmål.

I synnerhet brukar verksamhetsdelarna i en årsredovisning kunna komprimeras. Redovisningen till fullmäktige kan vara väsentligt mindre detaljerad än till en facknämnd eller ett utskott. För Vännäs kommun komprimerade vi exempelvis verksamhetsbeskrivningarna till ungefär en fjärdedel av ursprungslängden, samtidigt som de fick en enhetligare struktur.

När det gäller att förtydliga och komplettera texten görs arbetet varsamt och i mycket nära samarbete med kunden. Vi går igenom texterna, föreslår strykningar och redigeringar samt kommenterar där vi bedömer att förklaringar eller analyser behöver kompletteras. Det handlar ofta om när man inte nått ekonomiska mål eller verksamhetsmål. Kommentarerna går vi sedan igenom på plats hos kunden, på ett sådant sätt att det efter genomgången finns ett dokument som är korrekt i sak. (Efter en sådan redigering kan språket vara bristfälligt och den följs därför alltid av en klarspråksbearbetning.) Vi har gjort sådana innehållsbearbetningar tillsammans med bland annat Danderyds och Tyresö kommuner.

”Om du inte vet vad du ska säga, säg som det är.”

Maria Wetterstrand

Klarspråksbearbetning

Texter för budgetar, årsredovisningar och annan finansiell information författas oftast av flera personer, dessutom under tidspress. Texterna brukar också gå igenom flera interna revideringar. Resultatet blir lätt ett onödigt ojämnt och byråkratiskt språk.

Klarspråk innebär texter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Med vår klarspråksbearbetning levererar vi en text med oförändrat sakinnehåll, men som är lättare att läsa och förstå. Texten får en enhetlig stil. Vi skriver om krångliga meningar så att de blir enklare. Allt görs med stor varsamhet, så att inte innehållet ändras. I bearbetningen till klarspråk ingår alltid en avslutande korrekturläsning.

Fernemo Information & Grafik gör årligen klarspråksbearbetningar av över 1000 sidor text och har arbetat med bland annat Arvika, Höörs, Karlskoga och Mora kommuner.

Arbetsprocessen är helt transparent för kunden. Språkbearbetarens förslag till justeringar skickas som Word-filer med alla ändringar väl synliga. Finns delar som vi inte förstår eller tycker borde kompletteras kommenteras det. Texten bearbetas en eller flera gånger, tills kunden godkänner den.

För nya kunder görs alltid en provbearbetning av något eller några kritiska avsnitt, som sedan diskuteras mellan kund och språkbearbetare, så att det blir tydligt vilken omfattning och stil bearbetningen ska ha.

Klicka här för att se ett autentiskt exempel på en bearbetad textsida.

”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.”

Språkrådet
Läs mer om klarspråk på Språkrådets hemsida.

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”

Språklag (2009:600) 11 §

Korrekturläsning

Korrekturläsningen innebär att vi levererar en text som är fri från stav- och skrivfel, typografiska fel och direkta grammatiska fel. Den är också konsekvent när det gäller till exempel namn och enheter. Korrekturläsningen säkerställer att text som publiceras är språkligt korrekt.

I arbetet med finansiell information korrekturläser vi texter till över 2000 färdiga sidor årligen.

Korrekturläsningen görs efter Språkrådets rekommendationer i kombination med interna skrivregler och särskilda överenskommelser med kunden.

Att själv korrekturläsa en text man skrivit är krävande. Som författare känner man texten och har därmed svårt att se trista stavfel (allt markeras inte i Word), pinsamma språkfel och småmissar som dubbla mellanslag, saknade punkter i slutet av meningar och mycket annat. Vår korrekturläsning utförs alltid av en medarbetare som aldrig sett texten tidigare.

Är det svårt med korrektur?

Se hur många korrekturfel du kan hitta i det här dokumentet.

Skriv bättre i jobbet

Seminarium för dig som arbetar i offentlig sektor

Seminariet Skriv bättre i jobbet lär dig skriva enkelt och tydligt om komplexa sammanhang. Du lär dig skriva så att medborgare och politiker läser och förstår. Seminariet riktar sig till förvaltningschefer och alla andra som skriver mycket i tjänsten.

Ur innehållet

  • Textens syfte
  • Relevant innehåll
  • Klarspråk
  • Struktur och konsekvens
  • Vanliga språkfel och missförstånd
  • Enheter, förkortningar, tal och tecken

Under seminariet arbetar vi med miniföreläsningar och korta övningar med olika texter.

Seminarium på plats
Någon av våra utbildare gästar er på plats. Språkseminarierna erbjuds i ett format som passar organisationen: till exempel en halvdag eller heldag med en sammanhållen grupp, alternativt ett flexibelt upplägg med kortare seminarier för flera grupper, om det är svårt att samla alla vid en tidpunkt. Vi erbjuder även individuell textkonsultation.

Karin_vit

Karin Cassel är språkbearbetare och lärare med bakgrund i både offentlig och privat sektor som föreläsare, skribent, språkkonsult och utbildare. Hon har magisterexamen i svenska, moderna språk och pedagogik samt under­visar i svenska som andra språk.

Caroline_vit

Caroline Degerfeldt har en kandidatexamen i litterärt skapande och är socionom. Hon arbetar som korrekturläsare och lektör för bokförlag, leder skrivarkurser och skriver recensioner för Bibliotekstjänst.