Broschyr för flygdagarna i Örebro

  • Posted by admin
  • On oktober 14, 2015
En liten broschyr om att lära sig flyga. Lite extra rolig att göra eftersom VD Ivar Fernemo är passionerad privatflygare. Han flyger  alla plan utom ett i broschyren! ÖFK broschyr 0817
Read More

Över 2000 sidor årsredovisningar klara

  • Posted by admin
  • On oktober 12, 2015
Hittills i år har vi överlämnat över 2000 sidor färdiga årsredovisningar till kommuner i Sverige: språkbearbetade, korrekturlästa, layoutade och ofta reviderade i flera omgångar. Och fler sidor är på gång.
Read More

Ny kundzon med förklaringar och instruktioner

  • Posted by admin
  • On oktober 10, 2015
Bara tillgänglig för kunder! I ett enda dokument har vi samlat allt du som kund kan har nytta av och som underlättar arbetet. Där förklaras hur ett bra grundmaterial ser ut tekniskt, hur olika arbetsprocesser och granskningsprocedurer fungerar med mera.
Read More

Del 30 av Koranen klar

  • Posted by admin
  • On mars 29, 2015
Vi arbetar med layouten av en nyöversättning av hela Koranen i 30 delar. Nu är den första delen klar! Bok30 A5 LAYOUT
Read More