Layouttjänster

Grafisk form och layout för tryck och webb

Vi är specialiserade på stora och komplexa dokument med mycket tabeller och diagram, där kraven på enhetlighet och konsekvens är höga. Våra stabila arbetsflöden gör att kunden kan känna sig trygg med att innehållet är oförändrat. Våra mallade layouter ger enhetlighet i dokumenten, även när det går fort. Arbetssättet är mycket tekniskt och anpassat för finansiell information.

Vanliga dokument vi arbetar med är årsredovisningar, översiktsplaner och kvalitetsredovisningar. Vi tar oss också an påbörjade projekt, som kanske kört fast. Då kan vi stabilisera layouten, lösa tekniska problem och se till att det blir ordning och reda.

Formerna vi arbetar med är stilrena – layouten ska finnas i bakgrunden utan att man riktigt tänker på den. Den ska göra det enklare och trevligare att läsa. Vi tar ansvar för att dokumentet slutligen blir bra i tryck och på webben.

Vi har stor flexibilitet när det gäller olika kombinationer av webb och tryck.

modelltest

Trycklayout

Vi har lång erfarenhet av tryckanpassade produkter. Vi layoutar material med stor precision, bearbetar bilder och förhåller oss till de tryckmässiga standarder som finns. Under arbetsprocessen tar vi enkelt fram pdf:er för webb, utskrift och tryck.

Vi har koll på de olika standarder som finns och ser till att allt är korrekt inställt när det gäller färg och upplösning.

Från den tryckanpassade layouten kan vi enkelt gå in i en webblayout. I den processen återanvänder vi en hel del av den layout som har gjorts. Vi behöver inte börja om från scratch.

Med ny teknik kan vi även exportera en enklare pdf-layout direkt från html. Komplett med allt material.

Webbutveckling

Vi arbetar med en ökande volym av webbuppdrag som ofta är knutna till vår övriga produktion. Eftersom att vi ser att tryckvolymerna minskar har vi utarbetat stabila processer för att kunna överföra dokument till webbmiljö. För alla våra webbplatser arbetar vi med modern HTML/CSS-kod och ser till att sidorna är lättnavigerade, väldesignade och responsiva. Samtliga sidor anpassar sig automatiskt till datorskärmar och läsplattor i olika storlekar.

Webbkonvertering

Från pdf till html
Fördelarna med att konvertera pdf till html är flera. Dokumenten blir mycket lättnavigerade och man förflyttar sig blixtsnabbt mellan olika delar. Klickbara noter som direkt kommer fram på skärmen är ännu en fördel som gör att man slipper ”titthålseffekten” med pdf. När materialet konverteras till html så görs det med en säker, automatiserad metod. Inget copy-paste.

Från källmaterial till html
Vill man direkt göra om word- och excelmaterial till en webbplats går det alldeles utmärkt. Vi ser till att allt sakinnehåll bibehålls och anpassar materialet mot en elegant och tydlig webblayout.
Exempel: Tyresö kommun, årsredovisning 2017

Från html till pdf
Vi har även utvecklat ny teknik för att från webb extrahera material till layoutade pdf-versioner. Som exempel kan en årsredovisning först behandlas på webben för att sedan göras om till en komplett pdf och skrivas ut/arkiveras.
Exempel: Vansbro kommun, html-pdf 2017

Interaktiva kortversioner

Vill kunden presentera det viktigaste ur en årsredovisning på ett attraktivt sätt, är vi stolta över att kunna erbjuda en speciellt för ändamålet utvecklad plattform. Den innehåller eleganta lösningar för presentation av bland annat finansiering, diagram, tabeller och målmatriser på sätt där läsaren styr över innehållet.

Materialet blir pedagogiskt och lättsamt utan att göra avkall på sakligheten.

Exempel: Grästorps kortversion 2017

kramfors_17web

gt_screen