Utbildning i layout

Programmet InDesign är effektivt då man arbetar med stora, komplicerade dokument. Vi erbjuder individuell vidareutbildning i att hantera programmet. Utbildningen förutsätter grundkunskaper i InDesign och består av ett tiotal steg, med arbetsuppgifter och utvärdering. Kontakten lärare-elev sker per telefon och med fjärruppkopplade datorer.