Diagram

Med enkla och stilrena diagram utifrån underlagsfiler från databaser har vi full kontroll över diagrammens innehåll och utseende. Vi använder aldrig diagram direkt från Excel.

Till vänster har vi ett exempel på ett originaldiagram från Excel och till höger det slutgiltiga.