Bildbearbetning

Alla former av bildbehandlingar, från enkla färg- och kontrastjusteringar till friläggningsarbeten och lokala justeringar för att till exempel hantera extrema kontraster ingår alltid som en del av projekten.