Grafisk form

Formerna vi arbetar med är stilrena – layouten ska finnas i bakgrunden utan att man riktigt tänker på den. Den ska göra det enklare och trevligare att läsa.

Vi är specialiserade på stora och komplexa dokument med mycket tabeller och diagram, där kraven på enhetlighet och konsekvens är höga. Arbetssättet är mycket tekniskt.

Vanliga dokument är årsredovisningar, översiktsplaner och kvalitetsredovisningar. Vi tar oss också an påbörjade projekt, som kanske kört fast. Då kan vi stabilisera layouten, lösa tekniska problem och se till att det blir överblickbarhet, ordning och reda. Vi tar ansvaret för att dokumentet slutligen blir bra i tryck.

Här finns exempel på några layouter som vi gjort.

Naturvårdspärlor för Eda kommun

Eda kommun

SV NL ENG TY

Årsredovisning för Mora kommun

Årsredovisning för Danderyds kommun

Årsredovisning för Nordanstigs kommun