Project Description

Språk- och layoutarbete av årsredovisning

Vi gör många årsredovisningar och denna för Danderyds kommun är ett exempel. Här har vi medverkat i frågor om struktur, medförfattat vissa avsnitt, sett över språket i all text och slutligen gjort det praktiska arbetet med layout av sidor, tabeller, diagram med mera.

Årsredovisningar är en av våra huvudprodukter och vi har stabila rutiner för att producera dem även med snäva tidsramar. Vårt vanligaste åtagande är att bearbeta grundtexterna, göra layout och leverera tryckta produkter. Allt fler kunder väljer att också konvertera årsredovisningen till äkta webb-format, html.

pdf_icon
Karlskoga – Årsredovisning 2014

pdf_icon
Danderyd – Årsredovisning 2014

pdf_icon
Grästorp – Årsredovisning 2014

Project Details