Project Description

Slutförande av layoutarbete med översiktsplan

I många sammanhang får vi ta över arbeten som påbörjats av andra. Vi arbetar grundligt med att stabilisera layouten, så att den blir enhetlig i rubriker, brödtext, bildtexter och alla andra detaljer som krävs för att dokument ska bli gediget och konsekvent. I denna översiktsplan för Båstads kommun tog vi över filer från olika programmiljöer och gick igenom hela layouten. Kartorna gjordes enhetliga för tryck. Dessutom gjorde vi en sista korrekturläsning av all text innan det 300-sidiga dokumentet trycktes.

pdf_icon

Project Details