Project Description

NaturPärlor i Eda kommun

En broschyr där tolv utvalda naturområden i Eda kommun presenteras. Materialet har levererats i flertalet olika språk och vi har anpassat layouten därefter.

Finns på:

Svenska, Engelska, Tyska samt Holländska

Project Details