Project Description

Integrerad årsredovisning 2018

Vi har arbetat med Höörs kommuns årsredovisningar, delårsrapporter och budgetar under flera år. Från och med år 2016 har kommunen gjort en integrerad årsredovisning, som även omfattar hållbarhetsfrågor och där kopplingen mellan ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat ska vara tydligare. Redovisningen har tagits fram med hjälp av ett internationellt ramverk.

För den integrerade årsredovisningen 2018 utvecklade vi layouten ytterligare och resultatet kan ni se om ni klickar på bilderna till vänster.

pdf_icon

Project Details