Project Description

Vännäs kommun – Årsredovisning 2017

2017 minskade årsredovisningen med cirka 25 sidor jämfört med året innan.

Vi medverkade i att strukturera om materialet. I det ingick också att skriva komprimerade versioner av verksamhetsberättelserna samt att på plats i Vännäs gå igenom och förtydliga innehållet i de delarna. Uppdraget avslutades med bearbetning till klarspråk samt layout.

pdf_icon

Project Details