Årsredovisningar – vår paradgren

En årsredovisning kan ses som ett nödvändigt ont eller som ett av nyckeldokumenten i en fungerande kommunal demokrati.

Vi tror på det senare.

Årsredovisningen i en kommun är kommunstyrelsens rapport till uppdragsgivaren kommunfullmäktige. Där ska framgå hur kommunen förvaltat kommunmedborgarnas gemensamma tillgångar.

De flesta kommunpolitiker är helt vanliga människor som har det politiska uppdraget som fritidssyssla. Dessa helt vanliga människor måste sätta sig in mängder av frågor, ta ställning och fatta beslut som rör många tusen invånare. Ofta är informationen de ska ta till sig av ekonomisk art, som exempelvis årsredovisningen.

I den bästa av världar ger årsredovisningen en transparent, konsekvent och tydlig beskrivning över kommunens ekonomi och verksamheter, skriven på ett språk som går att förstå även för en icke ekonomikunnig. Eftersom det nu sällan ser ut så, vänder sig fler och fler kommuner till oss för att få hjälp.

Vi anser att en riktigt bra årsredovisning (utöver att vara siffermässigt korrekt) ska

  • ge tydliga förklaringar till avvikelser, både vad gäller ekonomiska mål och verksamhetsmål.
  • vara skriven på ett tydligt, konsekvent, enkelt och korrekt sätt.
  • ha en form och struktur som gör den överblickbar och tilltalande.
  • presentera ekonomiska tal i lättförståeliga diagram och tabeller.

I flera års tid har vi byggt upp en effektiv och tillförlitlig process för att kunna leverera årsredovisningar enligt kundernas och våra egna höga krav. Processen innefattar bland annat

  • stabil administration för att kontrollera materialflöde och filversioner
  • rutiner och standarder för språkbearbetning
  • rutiner och standarder för layoutarbetet, bland annat för att säkerställa konsekvent layout genom stora dokument

Nu hjälper vi ungefär var tionde svensk kommun från Vännäs i norr till Skurup söder med deras årsredovisningar. Vi arbetar både med de formella huvuddokumenten och mer populär- eller kortversioner. Slutprodukterna är både tryckta material och elektroniska dokument i olika format.

Grastorp_arsredovisning

Arsred_bildspel