Arbetssätt

För att kunna arbeta med omfattande och komplexa dokument under tidspress har Fernemo Information & Grafik utvecklat ett stabilt, systematiskt och tekniskt arbetssätt.

Processen är helt spårbar. Alla filversioner sparas. Ett avancerat dokumenthanteringssystem håller kontroll på dokumentens status.

För både språkarbete och layoutarbete finns väl dokumenterade standarder och procedurer. I det systematiska arbetssättet ingår kvalitetskontroller i alla delmoment.