Vi kan göra det mesta inom finansiell information

Vår verksamhet har två huvudgrenar: språkförädling och layoutarbete – både för tryck och webb. Finansiell information för kommuner, såsom budget, årsredovisning med mera, är det vi främst arbetar med. Andra stora och komplexa dokument som översiktsplaner, miljöplaner, strategiska planer och kvalitetsredovisningar tar vi oss också gärna an.

Stora volymer med snäva tidsplaner

Att hantera stora volymer med snäva tidsplaner tillhör vår vardag. För att klara det har vi i alla led av verksamheten utvecklat dokumenterade, systematiska och delvis automatiserade arbetsformer.

Allt börjar med innehållet. En dålig text kan aldrig räddas av en glimrande layout. Därför är ett av våra stora intressen att medverka till texter som är korta, lättlästa och innehållsrika. Efter många års arbete med kommunala texter vet vi att tankarna bakom texterna många gånger är mycket bättre än deras utformning.

Korrekturläsning och klarspråksbearbetning

På språksidan gör vi allt från korrekturläsning och klarspråksbearbetning till omfattande bearbetningar, där vi – i mycket nära samarbete med kunden – förkortar och förtydligar texterna. Vi erbjuder också utbildningar och workshops för att vägleda skribenter i att skriva enklare, tydligare och kortare.

Layout för tryck och webb

I och med att information mer och mer övergår till att spridas via internet förändras layoutarbetet. Nu kan vi erbjuda ett avancerat samspel mellan layout för tryck (eller kopiering) och för webb. En traditionell trycklayout överför vi säkert och effektivt till webbsidor. Lika gärna går vi åt andra hållet och börjar med en presentation för webben för att sedan smidigt gå vidare till en trycklayout.

När vi talar om layout för webb menar vi alltid material i html-kod, det vill säga inte pdf:er, utan äkta webbsidor med deras smidighet när det gäller navigering och anpassning till datorer, surfplattor och andra enheter.

Vi erbjuder sammanhängande tjänstepaket med språkbearbetning och layout. Självfallet medverkar vi lika gärna med exempelvis bara en korrekturläsning eller med att konvertera en stor pdf-fil till webbsidor.

På de följande sidorna presenterar vi en del av vad vi gör, men mycket kan vara svårt att beskriva i skrift. Ring gärna, så kan vi på telefon med stöd av skärmdelning förklara så mycket mer!

Om företaget

Ivar berättar om företaget och våra tjänster.
1 minut och 58 sekunder.

Om layout

Albin berättar om våra layouttjänster.
1 minut och 42 sekunder.

Referenser

”Vi är väldigt nöja med både språkarbetet och layouten. Och i synnerhet hur man snabbt och flexibelt tagit hand om sena förändringar.”

Björn Hylenius, ekonomichef Nordanstigs kommun

”Vi har särskilt uppskattat snabbheten och återkopplingen under produktionen av årsredovisningarna. Att det finns en utsedd kontaktperson som har ett samlat ansvar för hela processen, från planering till tryckning”

Sven Karlsson, ekonomichef Grästorps kommun

”Med utomordentlig service och kvalitet har Fernemo Information & Grafik AB under flera år hjälpt oss utveckla årsredovisningen i struktur, innehåll, språk och layout.”

Annika Eriksson, redovisningschef Danderyds kommun